MARC SERRA

Joan d'Àustria, 116, 2-1
08018 Barcelona
T. +34 677 276 912
marc(at)marcserra.net
Crèdits

TRACES
PROPOSTA CONCEPTUAL

Traces és una idea senzilla i per tant efectiva per a una co.llecció de calçat, es tracta de donar un valor afegit a la sola; a partir del concepte d'una sola transgresora, exclus iva i imaginativa es desarrollarà la idea articuladora d'una col.lecció de marcat caràcter personal.


Traces és un calçat que deixa un rastre invertit, en una direcció oposada a la que un camina, d'alguna forma és la reafirmació de deixar els teus propis passos enrera, doncs ells mateixos emprenen una direcció que s'allunya del camí que un decideix.


És una idea per a una col.lecció adreçada a tots aquells que volen desmarcar-se dels demés, empendre un camí personal, en el qual a un no li segueixen els passos, i en tot cas el que ho fa no arriba mai a la destinació del qui calça Traces, perqué Traces és sencillament un pas endavant, una aposta per a qui trepitja ferm el present i vol "despistar" el passat.


Així de simple, així de sugerent.