Concepte projecte
Marc Serra

Fotografia
Marc Serra

Disseny essències
Agustí Vidal

Il·lustracions
Joaquim Conca

Assessorament botànic
Institut Botànic de Barcelona
(Dr. Alfonso Susanna)

Traduccions a l'anglès i francès
Graham Thomson

Textos castellà
Gemma Deza

Disseny gràfic i website
Folch Studio

Produït gràcies a Barcelona Producció 2010.
La Capella. I.C.U.B.