Welcome to marcserra.netCheck Work, / Statement or / Contact.

12. Mimes and Memes

(Sinopsi)

Mimes and Memes és un projecte sobre la cultura entesa com a càpsules d’informació transmesa a través de replicadors culturals, de “memes”, vaja.
El projecte proposa la hipòtesi d’un possible èxit de l’acte reflexiu mitjançant la imatge que incorpora un missatge textual i la seva viralització. Mimes and Memes s’interessa pel fenomen d’evolució cultural d’una societat governada per imatges. De la mateixa forma que un mim replica emocions de forma gestual, un meme d’internet fa el propi a través d’imatge i text.
A Mimes and Memes els copys fan referència precisament a la cultura de la imatge, als sobreentesos, creences i grau de coneixement referent al mecanisme de representació visual i a una possible relació del missatge fotogràfic amb el textual.

Projecte online. 2014.