Welcome to marcserra.netCheck Work, / Statement or / Contact.

17. Això ho pot fer qualsevol

(Sinopsi)

Això ho pot fer qualsevol és una peça resum sobre la percepció hipotètica d’un públic general envers la idea d’una obra d’art conceptual.

L’art povera 3.0 es revela davant nosaltres amb el manifest do it yourself. La democratització del disseny ens porta a l’acuto-fabricació (o assemblatge) dels ítems del “disseny accessible”. La cultura de l’esforç, paradoxalment al que es podria pressuposar des de l’afirmació “això ho pot fer qualsevol”, significa en aquesta peça la subjetivizació del valor d’una obra al mercat de l’art.

Això ho pot fer qualsevol té un preu original de 16,98€ i es posa a la venda (amb el ben entès que, tal com anuncia el títol de l’obra, es pot obtenir per un mateix) a subhasta a un preu que vindrà determinat per la licitació dels potencials compradors. D’aquesta forma inicio una deriva més de producte cultural, el que ve condicionat al 50% per les dinàmiques del capitalisme i en l’altra meitat proporcional pel nostre treball i creativitat individual.
selecciona tot el text
Al comprador se li enviarà, juntament amb la peça, un certificat d’autoria de l’obra.

 

Vista de la peça instal·lada al meu taller, Hangar.org. 2015.

Cartela